Transcendence_Featured4x3_2000x1500

TRANSCENDENCE

2019
NEW ZEALAND
KONSEPTUELL BOK


Transcendene er et eksperiment i å gjøre spiritualitet til en fysisk opplevelse. Spiritualitet er et vanskelig konsept å forstå, og spesielt å bevise. Mens vitenskapen nå i stor grad har overtatt funksjonene det pleide å oppfylle, er troen på det spirituelle fremdeles fremtredende. Denne fortsatte tilstedeværelsen antyder et behov vitenskap ikke kan tilfredsstille. Folketro er ikke en religion i samme forstand som kristendom eller islam, men har sine egne myter, ritualer og leksjoner som oppfyller et lignende formål. Maslows behovspyramide er en modell for å forklare universelle menneskelige behov, og beveger seg oppover fra fysiologiske behov til transcendens. Hvert trinn er eksemplifisert av en skandinavisk myte eller eventyr, som tar leseren med på en reise mot transcendens – noe større enn oss selv. Ved å gi historiene en fysisk form i form av teksturer, har prosjektet som mål å formidle verdien av spiritualitet på en måte alle kan forstå, også til de som sliter med å se den.

bok0012
bok1105