Foto: kisd.de

Mind—The Gap

I 2018 var det 100 år siden kvinner i Tyskland fikk stemmerett. Mind—The Gap er et kampanjekonsept for å minne om at det fortsatt er et stykke å gå før vi har likestilling mellom  kjønnene. The Global Gender Gap Report er en årlig rapport som dokumenterer framgangen i likestilling. For å gjøre denne infoen lettere tilgjengelig, ble fakta puttet på postkort.  Postkortene skal gjemmes på steder tilfeldige mennesker ikke kan unngå finne dem. Illustrasjonene er inspirert av plakater laget av den feministiske gruppen See Red Women’s Workshop på 70-tallet. Sterke illustrasjoner kombinert med tradisjonelt feminine farger for å sette søkelyset på hvordan diskriminering fortsatt påvirker oss i dag.
Info

2018

Köln, Tyskland

Kampanjekonsept

Gap_Web_Imgs
Gap_Web_Imgs2
Gap_Web_Imgs3
Gap_Web_Imgs4
Gap_Web_Imgs5